Region Örebro län Region Örebro län

2023 års föreläsningar

Här kan du ta del av presentationsmaterialet från 2023 års kongress.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2024